มหาวิทยาลัยพายัพสนับสนุนงานวันเด็กปี 2552

  
     มหาวิทยาลัยพายัพสนับสนุนงานวันเด็กปี 2552 เน้นจัดกิจกรรมเพื่อเด็กที่อยู่ในชนบทและเด็กด้อยโอกาสเป็นหลัก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษดิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยพายัพได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กมาโดยตลอด โดยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรหลัก ซึ่งเงินสนับสนุนการจัดงานมักจะได้มาจากการรวบรวมกันเองในหมู่นักศึกษา และการขอรับบริจาค ทั้งเงินทุน และสิ่งของ โดยสโมสรพนักงานและข้าราชการมหาวิทยาลัยพายัพได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยทุกปี ทั้งนี้การจัดกิจกรรมวันเด็กในแต่ละปีนั้น มหาวิทยาลัยได้มุ่งเน้นให้นักศึกษาเข้าไปจัดกิจกรรมให้กับเด็กในชนบทและเด็กด้อยโอกาสเป็นส่วนใหญ่ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับนักศึกษาในการทำประโยชน์แก่สังคม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพกล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการเข้าไปจัดกิจกรรมให้กับเด็กแล้ว นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมยังได้มีโอกาสเป็นพี่เลี้ยงให้เด็กด้อยโอกาส เพื่อช่วยให้นักศึกษาเกิดจิตสำนึกที่ดีในการรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้ที่ด้อยโอกาสกว่า และในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยพายัพได้สนับสนุนของขวัญสำหรับจัดงานวันเด็กของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ด้วย
 
9 มกราคม 2552 , 17:27 น. , อ่าน 1280  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่