มสธ.เปิดรับสมัครเข้าศึกษาปริญญาโทนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต หมดเขต 31 มกราคม 2552

  
     ประธาน สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กล่าวถึงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาโทของ มสธ. ซึ่งเน้นการศึกษาด้วยตนเองเป็นหลัก เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
รองศาสตราจารย์ ดร. บุษบา สุธีธร ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดเผยว่า หลักสูตรปริญญาโทนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ของ มสธ. เป็นการศึกษาที่ผู้เรียนสามารถกำหนดสิ่งที่อยากเรียนได้เอง คือ เน้นผู้เรียนศึกษาด้วยตนเองเป็นหลัก อาจารย์เป็นเพียงผู้ให้คำแนะนำ โดยนักศึกษาสามารถติดต่อกับอาจารย์ได้ตลอดเวลาทางอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ และกระดานสนทนา สำหรับจุดเด่นของการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นหลัก ของ มสธ. คือ ไม่มีการกำหนดสาขาวิชาเอก แต่ให้ผู้เรียนเลือกสาขาวิชาที่อยากเรียนได้เอง ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ทั้งเรื่องส่วนตัว หน้าที่การงานและเพื่อสังคม
ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในการเรียนระบบมหาวิทยาลัยเปิดของ มสธ.นี้ นักศึกษาจะไม่โดดเดี่ยว และการเรียนก็ไม่ยากอย่างที่หลายคนหวั่นเกรง เพราะจะมีการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนข้อมูลในกลุ่ม ภายใต้การดูแลให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ประจำกลุ่ม และขณะนี้ มสธ.กำลังรับสมัครผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา เข้าศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต โดยผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.stou.ac.th หมดเขตรับสมัคร 31 มกราคม 2552
 
9 มกราคม 2552 , 17:29 น. , อ่าน 1254  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่