สถานศึกษาหลายแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2552 อย่างหลากหลาย

  
    
ที่โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ได้จัดงานตลาดนัดวันเด็ก โดยได้จำลองตลาดนัดและวิถีชีวิต เพื่อให้เด็กฝึกทักษะการใช้ชีวิตจริงและการจัดการ ให้ใช้จ่ายเงินอย่างรู้คุณค่า รู้จักแสวงหาโอกาสและใช้โอกาสได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวยังสอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ เกี่ยวกับการใช้ชีวิตของคนทั่วไป และยังเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีในการจัดการด้านการเงินให้แก่เด็กด้วย โดยเด็กๆ ระดับอนุบาลต่างมีความคาดหวังต้องการของขวัญ ของเล่น และตุ๊กตาเป็นของขวัญวันเด็ก
ขณะที่ที่โรงเรียนกาวิละอนุกูล ซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กบกพร่องทางสติปัญญาแห่งแรกของประเทศไทย มีเด็กนักเรียนทั้งอยู่ประจำและไปกลับกว่า 400 คน รับเด็กจากจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน และตาก ทั้งนี้ร้อยเอกหญิงเดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ได้มอบผ้าห่มและอุปกรณ์กันหนาวแก่เด็กนักเรียน และทางโรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กด้วย โดยความคาดหวังของเด็กๆ เหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่ใกล้เกินเอื้อม เป็นเพียงปัจจัยสี่ที่ใช้ในชีวิตประจำวันเท่านั้น
ขณะที่โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร โรงเรียนสำหรับเด็กที่บกพร่องทางการได้ยิน บริษัทเอไอเอส จำกัด มหาชนจัดกิจกรรมเอไอเอส ยิ้มหวานวันเด็ก 52 สานรักเพื่อน้องพิการ ส่งมอบความสุขให้กับเด็กๆ ที่ด้อยโอกาส ทางสังคม ซึ่งเด็ก ๆ เหล่านี้ไม่สามารถถ่ายทอดความรู้สึกออกมาเป็นเสียงได้ มีเพียงการแสดงออกทางสีหน้า ท่าทาง ที่แสดงให้รู้ว่าเขาเหล่านี้มีความสุขมาก ที่ได้มีโอกาสมีกิจกรรมวันเด็กเหมือนเด็กปกติทั่วไป
 
9 มกราคม 2552 , 19:40 น. , อ่าน 1234  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-สุพัตรา-ฑีฆายุ สวท.เชียงใหม่