รายงานพิเศษความคาดหวังของเด็กไทย

  
     รายงานพิเศษความคาดหวังของเด็กไทยมีความแตกต่างตามช่วงอายุ ขณะที่พบเด็กจำนวนมากเรียกร้องขอให้สังคมสงบสุข
เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ การจัดกิจกรรมต่างๆ ได้มุ่งเน้นกิจกรรมและการมอบของขวัญ เพื่อส่งความสุข และตอบสนองความต้องการของเด็ก แต่ในความเป็นจริงความต้องการของเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกันออกไป ตามจินตนาการของแต่ละวัย ซึ่งเด็กส่วนใหญ่อยากได้ของขวัญเป็นสิ่งใกล้ตัว ได้แก่ ขนม ตุ๊กตา ของเล่น แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าเด็กในมูลนิธิเด็กกำพร้าบ้านกิ่งแก้ว ที่เป็นมูลนิธิที่รับเลี้ยงเด็กกำพร้าตั้งแต่แรกเกิดถึงก่อนวัยเรียน เด็กๆ ที่บ้านแห่งนี้ไม่ได้เรียกร้องอยากจะพบพ่อแม่เพื่อขอของขวัญ หากแต่เป็นเพียงของขวัญจากใครก็ได้ที่ให้ความสนใจ เด็กๆ ก็มีความสุขแล้ว ขณะที่เด็กจากโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่นั้น มีความต้องการเหมือนเด็กทั่วไป อยากได้ของเล่นและขนมเป็นของขวัญวันเด็ก
ขณะที่เด็กระดับประถมศึกษา โรงเรียนวชิรวิทย์ สิ่งที่พวกเขาต้องการเป็นของขวัญไม่ใช่วัตถุสิ่งของ และไม่ใช่เพื่อตัวเขาเอง แต่เป็นของขวัญที่อยากส่งต่อให้กับส่วนรวม ซึ่งถือเป็นเสียงสะท้อนจากเด็กซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติต่อไป
ส่วนเด็กระดับมัธยมศึกษาอีกกลุ่มหนึ่งที่กำลังจะเป็นผู้ใหญ่ในอีกไม่ช้า ของขวัญที่พวกเขาอยากได้แตกต่างจากจากกลุ่มอื่น จากสภาพความขัดแย้งในสังคม ตลอดปีที่ผ่านมา ส่งผลให้เด็กเหล่านี้สะท้อนความต้องการอยากให้สังคมมีความสมัครสมานสามัคคี เพื่อให้เขาเหล่านี้ได้เติบโตในสังคมที่ดี
เด็กในวันนี้ จะเป็นพื้นฐานที่ดีของสังคม ที่จะช่วยเสริมสร้างประเทศชาติให้ดีขึ้นได้ การรับฟังความคิดเห็น ความต้องการของเด็ก พร้อมทั้งให้การสนับสนุนเด็กๆ เหล่านี้ได้แสดงออกถึงความต้องการอย่างถูกต้องและเหมาะสม เพียงผู้ใหญ่หันมาฟัง ไตร่ตรอง และคืนสังคมที่น่าอยู่ให้เขาเหล่านั้น
 
9 มกราคม 2552 , 19:41 น. , อ่าน 1227  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ – ทีฆายุ – สุพัตรา สวท.เชียงใหม่