สปข.3 จัดงานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติอย่างหลากหลาย

  
     สวท.เชียงใหม่และ NBT เชียงใหม่จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ มีเด็ก ๆ ร่วมงานจำนวนมาก
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ และสถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ โดยมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ร่วมสนุกอย่างมากมาย มีเด็กๆในจังหวัดเชียงใหม่ มาร่วมกิจกรรมตั้งแต่เช้า โดยเด็กจำนวนมากได้แต่งตัวเพื่อร่วมแสดงความสามารถและรับรางวัล ซึ่งองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมบริจาคสิ่งของ อาหาร ของเล่น อุปกรณ์การเรียน เพื่อเป็นของขวัญของรางวัลให้แก่เด็กๆจำนวนมาก ในงานยังมีการบริการตัดผมฟรี กิจกรรมสอยดาว ต่อจิ๊กซอว์ การแข่งขันวาดรูป การแข่งขันระบายสี การแสดงความสามารถชิงรางวัล โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดห้องส่งวิทยุให้เด็กได้ทดลองเป็นผู้ประกาศ ขณะที่สถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT ได้เปิดห้องส่งให้เด็ก ๆ ได้ฝึกเป็นผู้ประกาศ โดยได้มีการถ่ายทอดสดไปจนถึงเวลาเที่ยงวัน
 
10 มกราคม 2552 , 10:13 น. , อ่าน 1231  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่