เกิดปรากฎการณ์น้ำค้างแข็งทั้งยอดดอยอินทนนท์และดอยอ่างขาง

  
    เกิดปรากฎการณ์น้ำค้างแข็งทั้งยอดดอยอินทนนท์และดอยอ่างขาง ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์อุณหภูมิจะลดลงอีก 3-5 องศาเซลเซียส เช้าวันนี้อากาศที่จังหวัดเชียงใหม่หนาวเย็นโดยทั่วไป รู้สึกได้บนพื้นราบและในตัวเมือง ขณะที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง และดอยอินทนนท์ได้เกิดน้ำค้างแข็ง อุณหภูมิ ณ ยอดหญ้าติดลบ ขณะที่อุณหภูมิยอดดอยทั้งสองแห่ง 4 องศาเซลเซียส ขณะที่อำเภออมก๋อย ซึ่งมีสภาพเป็นหุบเขา อุณหภูมิ 6.3 องศาเท่านั้น และคาดว่าอุณหภูมิจะลดลงอีก 3-5 องศาในระยะอันใกล้ ช่วงนี้อากาศหนาวเย็นเกษตรกรควรระวังและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับพืชผลทางการเกษตร ตลอดจนดูแลสุขภาพของตนเองและสัตว์เลี้ยงให้แข็ง แรงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย นอกจากนี้ควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกปากดูดในไม้ผลซึ่งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะดูดกินน้ำเลี้ยงทำให้ต้นทรุดโทรม ตาดอกเหี่ยวแห้งจะส่งผลให้การออกดอกและติดผลลดลง
ขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศฉบับที่ 1/2552 เรื่องอากาศหนาว อากาศหนาวถึงหนาวจัดในภาคเหนือ ด้วยมวลอากาศเย็นกำลังแรง ได้เสริมเข้าปกคลุมภาคเหนือตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม และอ่อนกำลังลงเล็กน้อยในวันที่ 12 มกราคม ต่อจากนั้นจะมีกำลังแรงมากขึ้นอีกในวันที่ 15 มกราคม 2552 แล้วจะอ่อนกำลังลงอีกครั้ง ทำให้ภาคเหนือมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป ตอนเช้า อุณหภูมิลดลง 1-3 องศาเซลเซียส ในระยะแรก แล้วจะลดลงอีก 3-5 องศาเซลเซียส ระยะกลางเดือน ทำให้มีอากาศหนาวทั่วไปโดยเฉพาะตอนบนของ จังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแพร่ สำหรับบริเวณเทือกเขา และยอดดอย มีอากาศหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ และเมื่อมวลอากาศเย็นนี้มีกำลังอ่อนลง จะทำให้อากาศอุ่นขึ้นทั่วไป กับมีหมอกหนาหลายพื้นที่ในตอนเช้า ภัยธรรมชาติ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในระยะดังกล่าว คืออากาศหนาวโดยทั่วไปในภาคเหนือ อากาศหนาวจัด และน้ำค้างแข็งบางพื้นที่บนเทือกเขา ยอดดอย ทำให้ผลผลิตทางเกษตรกรรมโดยเฉพาะบนที่สูงเสียหายได้ สำหรับหมอกหนาเป็นอุปสรรคในการคมนาคมในตอนเช้า ส่วนพื้นที่ที่มีฝนสะสมน้อยและอยู่นอกเขตชลประทาน ควรใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
 
12 มกราคม 2552 , 09:19 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่