ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ร่วมกับชมรมดนตรีพื้นเมืองเชียงใหม่วัดลอยเคราะห์เปิดสอนดนตรีพื้นเมืองช่วงปิดภาคเรียน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

  
    
เนื่องด้วยอาณาจักรล้านนาในอดีตถือเป็นศูนย์รวมของศิลปวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า รวมถึงดนตรีพื้นเมือง ซึ่งเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นล้านนา ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดลอยเคราะห์ได้เห็นถึงความสำคัญที่จะให้อนุชนรุ่นหลังเกิดความหวงแหนในภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงได้ตั้งโครงการสืบสานดนตรีพื้นเมือง เปิดการสอนดนตรีพื้นเมือง สะล้อ ซอ ซึง รุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2552 ขึ้น ณ วัดลอยเคราะห์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจทุกเพศทุกวัยได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รวมถึงผู้ที่มีใจรักดนตรีพื้นเมืองได้สืบสานและอนุรักษ์ศิลปะด้านดนตรีพื้นเมืองมิให้สูญหาย และเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ดนตรีพื้นเมืองให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
โดยศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ได้เปิดการเรียนการสอนดนตรีพื้นเมืองมาเป็นระยะเวลา 9 ปี 9 รุ่น ปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 10 ซึ่งจะเปิดสอนทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 13.00 น. ถึง 17.00 น. เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 13.00 น.
ทั้งนี้ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์รับสมัครผู้เรียนทุกเพศ ทุกวัย ไม่จำกัดสาขาอาชีพ และผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน ผู้ที่สนใจสามารถรับระเบียบการและใบสมัครได้ที่สำนักงานชมรมดนตรีพื้นเมืองวัดลอยเคราะห์ โทรศัพท์หมายเลข 053-274404 หรือ 053-273873
 
12 มกราคม 2552 , 11:19 น. , อ่าน 1295  

 ข่าวโดย   พยนต์ – สุพัตรา สวท.เชียงใหม่