NECTEC จัดแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย NSC 2009 เวทีคนเก่ง พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

  
    
เนื่องด้วยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ NECTEC เล็งเห็นความสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ ซึ่งมีต้นทุนไม่สูง เพราะสร้างสรรค์ขึ้นมาโดยใช้กำลังสมองของมนุษย์เป็นสำคัญ จึงร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 NSC 2009 เขตภาคเหนือ ในวันที่ 14 มกราคม 2552 เวลา 09.00 น. – 17.00 น. ณ พันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า เชียงใหม่
สำหรับการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ The National Software Contest นี้ NECTEC ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2537 นับถึงปีนี้เป็นการจัดครั้งที่ 11 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนและผู้ที่สนใจได้เห็นความสำคัญ และพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ได้แสดงความสามารถ พัฒนาทักษะ ความรู้ และเสริมสร้างความคิดริเริ่มในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านซอฟท์แวร์ของประเทศไทย ให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศ อีกทั้งเป็นการสร้างนักวิจัยและนักเขียนโปรแกรมระดับอาชีพ ทั้งนี้ผู้ที่ชนะการแข่งขันในเขตภาคเหนือ จะได้เข้าแข่งขันระดับประเทศ ในวันที่ 20 มกราคม 2552 ที่กรุงเทพมหานคร
 
12 มกราคม 2552 , 13:38 น. , อ่าน 1218  

 ข่าวโดย   พยนต์ – สุพัตรา สวท.เชียงใหม่