นักวิชาการกฎหมายร่วมให้ความรู้เยาวชนชายขอบ ต่อปัญหาการเป็นคนไร้รัฐไร้สัญชาติ

  
     นักวิชาการกฎหมายร่วมให้ความรู้เยาวชนชายขอบ ต่อปัญหาการเป็นคนไร้รัฐไร้สัญชาติ ที่แม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
นายชัยณรงค์ บุญนิวัฒนาการ นายอำเภอแม่อาย เป็นประธานเปิดการอบรมเรื่องการจัดการสิทธิในสถานะบุคคลของคนไร้รัฐไร้สัญชาติ ให้แก่เยาวชนจากเผ่าอาข่า ลาฮู และไทยใหญ่ประมาณ 50 คน ห้องประชุมปริยัติวิธานโกศล วัดท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ โดยมีอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงราย นางเตือนใจ ดีเทศน์ พร้อมคณะอาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยพายัพเชียงใหม่ ร่วมให้ความรู้ นอกจากนั้นยังมีพระมหานิคม มหาภิกนิกฺขมโณ ที่ปรึกษาคลินิกกฎหมายแม่อาย และนางบุญ พงษ์มา นักต่อสู้เรื่องสัญชาติ เนื่องจากเด็ก ๆที่เข้ารับการอบรมล้วนเกิดในเมืองไทย และกำลังศึกษาเล่าเรียน ต้องการมีสัญชาติไทย และมีอนาคตเช่นเดียวกับเด็กไทยทั่วไป
นายอำเภอแม่อาย กล่าวว่า ปัญหาการให้สัญชาติไทยแก่คนไทยที่มีชื่อตกหล่นในทะเบียนราษฎร์นั้น เป็นปัญหามายาวนานแล้ว ที่เกี่ยวพันกับกฎหมายหลายฉบับ ล่าสุดคือ พรบ.สัญชาติ ซึ่งแก้ไขใหม่และออกเมื่อ พ.ศ. 2551 จากเดิมที่มีการพิสูจน์สัญชาติเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจะเป็นผู้บันทึกว่า “เป็นบุคคลที่เชื่อได้ว่า...” แต่ต่อไปนี้ต้องระบุให้ชัดเจนว่า เป็นบุคคลที่เกิดหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอใด เพื่อจะสามารถให้สัญชาติไทยได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้การเปิดดำเนินการขอสัญชาติทั้งครั้ง มีข้อสังเกตว่ามักจะมีการเคลื่อนไหวเข้ามาของคนต่างด้าว มาปลอมปนอยู่ในหมู่บ้านชายแดน ซึ่งพี่น้องชาวเขาเผ่าต่าง ๆจะต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตา เพื่อไม่ให้คนนอกประเทศเข้ามาสวมสัญชาติ และการดำเนินการของเจ้าหน้าที่รัฐในเรื่องเหล่านี้ต้องชัดเจน มิฉะนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะกลายเป็นผู้ทำผิดกฎหมาย และถูกดำเนินคดีด้วยเช่นกัน
ด้านนางบุญ พงษ์มา นักต่อสู้เพื่อให้ได้สัญชาติไทย กล่าวว่าจากการเรียกร้องของชาวแม่อายที่มีชื่อตกหล่นจากทะเบียนราษฎร 1,243 คนเมื่อหลายปีก่อนนั้น ซึ่งทางการให้สัญชาติไทยแล้วและยกเลิกในเวลาต่อมา เรื่องจึงถูกนำขึ้นสู่ศาล ปัจจุบันนี้ได้สัญชาติไทยถูกต้องแล้ว แต่ยังมีบางรายที่ยังไม่ได้ รวมทั้งเยาวชนอีกกลุ่มใหญ่ที่มาอบรมวันนี้ ยังไม่ได้สัญชาติไทยทั้ง ๆ ที่เกิดในเมืองไทย
 
13 มกราคม 2552 , 11:51 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่