องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอหางดง แถลงข่าวงานกีฬาท้องถิ่นหางดงเกมส์ ครั้งที่ 5

  
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอหางดง 10 แห่งร่วมกันจัดแข่งขันกีฬาท้องถิ่นหางดงเกมส์ ครั้งที่ 5 ปลายเดือนนี้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย มีน้ำใจนักกีฬา และห่างไกลยาเสพติด
นายนันทวิทย์ เหงี่ยวชัยภูมิ ท้องถิ่นอำเภอหางดง เป็นประธานในการแถลงข่าวงานกีฬาท้องถิ่นหางดงเกมส์ ครั้งที่ 5 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เพื่อให้ประชาชนได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีน้ำใจนักกีฬา มีคุณธรรม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมการพัฒนาการกีฬาของอำเภอและท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ตลอดจนการเกิดพลังความสามัคคีในกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอหางดง โดยองค์การบริการส่วนตำบลน้ำแพร่ ได้รับมอบให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นหางดงเกมส์ ครั้งที่ 5 ซึ่งมีสัตว์นำโชคหรือแมสคอท คือ น้องกระต่าย จัดแข่งขันระหว่างวันที่ 17 มกราคม – 22 กุมภาพันธ์ 2552 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ และสนามโรงเรียนน้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่
พิธีเปิดและปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการของกีฬาท้องถิ่นหางดงเกมส์ครั้งที่ 5 จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ภายในพิธีเปิดจะมีขบวนพาเหรดนักกีฬาและกองเชียร์ การแข่งขันกรีฑาและกีฬาพื้นบ้าน การเต้นออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและกิจกรรมอื่นๆตลอดทั้งวัน ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมชมงานได้ตามวันและเวลาดังกล่าว
 
14 มกราคม 2552 , 14:41 น. , อ่าน 1261  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ – ปรัศนีย์ – อุทุมพันธ์ สวท.เชียงใหม่