ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เตือนประชาชนดูแลรักษาสุขภาพในช่วงฤดูหนาว โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาการไหลเวียนของโลหิตที่อาจถึงเสียชีวิตได้

  
    
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วัฒนา นาวาเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่กล่าวถึงจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นจากภาวะอากาศหนาวว่าส่วนใหญ่มี 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่ป่วยด้วยภาวะทางเดินหายใจ โดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาเดิมเช่นสุขภาพปอดไม่ดี ปอดอักเสบเรื้อรังหรือโรคหืด จะได้รับผลกระทบมากเนื่องจากอากาศหนาวทำให้ภูมิต้านทานลดลง อีกกลุ่มคือปัญหาการไหลเวียนโลหิต เนื่องจากอากาศหนาวทำให้เส้นเลือดหดตัว ส่งผลให้การไหลเวียนของโลหิตลดลงกว่าฤดูอื่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุบางคนหากมีอาการเส้นเลือดในสมองตีบตันก็อาจทำให้เป็นอัมพาตอัมพฤกษ์ และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทย แต่จะเป็นเหมือนกันทั่วโลก
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่กล่าวถึงการป้องกันภาวะดังกล่าวว่า ผู้ที่อยู่ในประเทศเขตหนาวส่วนใหญ่ก็จะหนีหนาวมาพำนักอยู่ในเขตอบอุ่นกว่าเช่นประเทศไทย ส่วนคนไทยเราเองโดยเฉพาะในผู้สูงอายุ ก็ต้องทำร่างกายให้อบอุ่น อาบน้ำอุ่น รับประทานอาหารอุ่น จะช่วยเพิ่มความต้านทานและลดอันตรายจากอัตราเสี่ยงได้มากขึ้น
 
14 มกราคม 2552 , 14:43 น. , อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   พยนต์ - สุพัตรา - ทีฆายุ สวท. เชียงใหม่