อธิบดีกรมการปกครองระบุปัจจุบันไม่ค่อยพบการปลอมแปลงสัญชาติในบุคคลต่างด้าว

  
     อธิบดีกรมการปกครองระบุปัจจุบันไม่ค่อยพบการปลอมแปลงสัญชาติในบุคคลต่างด้าว โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือที่เป็นพื้นที่ล่อแหลม
นายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พานิชย์ อธิบดีกรมการปกครองกล่าวก่อนลงพื้นที่อำเภอเชียงดาวเพื่อมอบบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่บุคคลผู้ได้รับสัญชาติไทย ตามกฎหมายมาตรา 23 พระราชบัญญัติฉบับที่ 4 พ.ศ.2551 ว่า สถานการณ์เกี่ยวกับการปลอมแปลงเอกสารบุคคลต่างด้าวโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือที่เคยพบมากในอดีต ปัจจุบันตรวจไม่พบ เพราะมีระเบียบ กฎหมายดูแลอยู่ ทั้งนี้มีกระบวนการตรวจสอบที่แน่นอน ทั้งนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ โดยผู้ที่กระทำผิดปลอมแปลงบัตรประชาชนก็ถูกดำเนินโทษทางกฎหมายไปแล้ว ขณะที่ปีที่ผ่านมามีการตรวจสอบและให้สัญชาติแก่บุคคลผู้ได้รับสัญชาติไทยไปประมาณ 5 พันคน
อธิบดีกรมการปกครองกล่าวด้วยว่านอกจากนี้ประชาชนบนพื้นที่สูงที่เป็นคนไทย ไม่ใช่บุคคลต่างด้าว ซึ่งได้ทำการตรวจพิสูจน์สัญชาติ และมีกระบวนการทำงานที่แน่นอน โปร่งใส และตรวจสอบได้
 
14 มกราคม 2552 , 16:38 น. , อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่