อธิบดีกรมการปกครองกำชับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านให้ไกล่เกลี่ยให้เกิดความปรองดอง

  
     อธิบดีกรมการปกครองกำชับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านให้ไกล่เกลี่ยให้เกิดความปรองดอง ไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองที่รุนแรงในพื้นที่
นายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พานิชย์ อธิบดีกรมการปกครองกล่าวถึงกรณีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ปล่อยปละละเลยให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองในท้องที่และบางแห่งก็มีการเคลื่อนไหวขัดขวางการทำงานของรัฐบาลและรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่ว่า เรื่องดังกล่าวได้มีการกำชับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นลายลักษณ์อักษรและขอความร่วมมือให้มีการไกล่เกลี่ยให้เกิดความปรองดองในพื้นที่ โดยกำนัน ผู้ใหญ่บ้านต้องเป็นกลางทางการเมือง และหากเกิดกรณีความขัดแย้งก็ต้องแก้ปัญหา ไม่ใช่เป็นผู้นำให้เกิดกระบวนการขัดแย้งเสียเอง
สำหรับความเคลื่อนไหวทางการเมืองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นั้น ขณะนี้ได้เกิดสถานีวิทยุชุมชนถึง 6 แห่งที่ออกอากาศพาดพิงและพูดคุยวิจารณ์เกี่ยวกับการเมือง ขณะที่ได้มีกิจกรรมการเมืองในท้องที่ประปราย
 
14 มกราคม 2552 , 16:38 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่