คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบรางวัลบทละครดีเด่น โครงการละครสอนน้อง วัยรุ่นยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ

  
    
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดบทละครดีเด่น ในโครงการละครสอนน้อง วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ ณ โรงแรม เชียงใหม่ฮิลล์ โดยมีนักเรียนส่งผลงานเข้าประกวดจำนวน 21 เรื่อง โดยบทละครที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะนำไปผลิตเป็นละครจริง และจะมีการคัดเลือกนักแสดงในวันที่ 16 มกราคม 2552 พร้อมเปิดการแสดงในวันที่ 27-29 มีนาคม 2552 สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดจะได้รับเกียรติบัตรรับรองการเข้าร่วมโครงการ ส่วนรางวัลทั้งหมดมี 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 10,000 บาท รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ทุนการศึกษา 7,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
สำหรับการประกวดบทละครเวทีโครงการละครสอนน้องในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการเสวนาวิชาการและอบรมละครสอนน้อง แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงความสามารถทางด้านความคิดสร้างสรรค์และทักษะการเขียน รวมถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะด้วย
 
15 มกราคม 2552 , 08:31 น. , อ่าน 1215  

 ข่าวโดย   พยนต์ – ทีฆายุ – สุพัตรา สวท.เชียงใหม่