เชียงใหม่จะดันอำเภอเฉลิมพระเกียรติเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเหมือนปาย

  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ระบุ จะส่งเสริมอำเภอวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติที่จะเกิดใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นอำเภอในฝันและเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเทียบเท่าอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า อำเภอวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ จะเป็นอำเภอใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ที่ขณะนี้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและกำลังขอ พระราชทานนามชื่ออำเภอจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรอการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากกระทรวงมหาดไทย แยกจาก 3 ตำบลในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลแม่แดด ตำบลบ้านจันทร์และตำบลแจ่มหลวง อยู่ติดกับอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน การจัดตั้งอำเภอดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ไม่ต้องเดินทางไปติดต่อราชการไกลมาก และได้รับการดูแลจากหน่วยงานราชการอย่างทั่วถึง โดยอำเภอเฉลิมพระเกียรติที่กำลังจะเกิดใหม่นี้ จังหวัดเชียงใหม่ตั้งเป้าให้พร้อมบริการประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ให้เป็นอำเภอในฝันทั้งของชาวบ้านและนักท่องเที่ยว เพราะมีธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ มีป่าสน และต้นน้ำลำธาร และอากาศที่หนาวเย็นตลอดปี สามารถส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เหมือนอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติในขณะนี้ โดยได้เตรียมเนื้อที่สองร้อยไร่สำหรับทำศูนย์ราชการด้วย
สำหรับพื้นที่ทั้งสามตำบลที่จะเป็นอำเภอวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรตินั้น นอกจากจะมีป่าสนและธรรมชาติอันสวยงามแล้ว ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ศิลปาชีพบ้านวัดจันทร์ โครงการพัฒนาเกษตรที่สูง บ้านพักขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และแหล่งท่องเที่ยวของเอกชน โดยชื่อที่ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้ขอพระราชทานนามคือ อำเภอราชนครินทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา อำเภอกัลยามิตราจารย์ และอำเภอบ้านวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งจะต้องทำประชาคมกับประชาชนในพื้นที่ด้วย
 
15 มกราคม 2552 , 08:46 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-อุทุมพันธ์-ปรัศนีย์ สวท.เชียงใหม่