จังหวัดเชียงใหม่ปล่อยขบวนรถคาราวานต้านภัยหนาว ครั้งที่ 2/2552

  
     จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีปล่อยขบวนรถคาราวานต้านภัยหนาว ครั้งที่ 2 ประจำปี 2552 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ 24 อำเภอ
นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถคาราวานต้านภัยหนาว ครั้งที่ 2/2552 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวทั้ง 24 อำเภอ ซึ่งมีความต้องการเครื่องกันหนาวทั้งหมดกว่า 290,000 ชิ้น แม้จะได้ปล่อยขบวนรถคาราวานต้านภัยหนาวครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2551 นำเครื่องกันหนาวไปแจกจ่าย 20 อำเภอ อำเภอละ 1,000 ผืน แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการ ดังนั้นจังหวัดเชียงใหม่จึงขอยกเว้นหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน เพื่อเพิ่มเงินงบประมาณสำหรับจัดซื้อเครื่องกันหนาว เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยหนาว ประกอบด้วยผ้าห่มนวม 77,680 ผืน และเสื้อกันหนาว 44,378 ชิ้น รวมทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐ องค์กรการกุศลและเอกชน ทั้งเงินทุน เครื่องกันหนาว และรถยนต์บรรทุกในการขนย้ายเครื่องกันหนาวไปยังพื้นที่
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ยังไม่มีการยกเลิกประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติภัยหนาว เนื่องจากอุณหภูมิยังต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียส รวมทั้งได้ประสานขอความร่วมมือไปยังสาธารณสุขของแต่ละอำเภอเข้าไปให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชน ซึ่งได้กำชับให้นายอำเภอ กำนัน และผู้ใหญ่บ้านเข้าไปดูแลประชาชนด้วยตนเองอย่างใกล้ชิดด้วย
 
16 มกราคม 2552 , 08:41 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   พยนต์ – ปรัศนีย์ – อุทุมพันธ์ สวท.เชียงใหม่