อีก 15 ปีนับจากนี้ครูทั่วประเทศจะเกษียณอายุกว่าสองแสนคน

  
     อีก 15 ปีนับจากนี้ครูทั่วประเทศจะเกษียณอายุกว่าสองแสนคน โดยครูที่ขาดคือสายวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ
นายวินัย รอดจ่าย รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่าจากข้อมูลพบว่า อีกประมาณ 6 ปีนับจากนี้ บุคลากรครูภาคกลางจะเกษียณอายุกว่า 150,000 คน และหลังจากนี้อีก 15 ปี ครูทั้งประเทศจะเกษียณอายุกว่า 220,000 คน ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการยังขาดแคลนครูสายวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษอีกจำนวนมาก จึงเป็นโอกาสที่ผู้ที่กำลังศึกษาและต้องการมีอาชีพเป็นครูจะเลือกเรียนให้ตรงกับสายวิชาที่กระทรวงศึกษาธิการต้องการ
รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวด้วยว่า ปัจจุบันคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษนับว่าสำคัญมากต่อบุคลากรครู เพื่อจัดการเรียนการสอนเด็กได้ทัดเทียมระดับสากล ขณะที่ครูยุคใหม่ต้องสอนคละชั้นได้ด้วย เพราะบางโรงเรียนมีจำนวนนักเรียนน้อยแต่มีทุกระดับชั้นซึ่งครูต้องมีความพร้อมสำหรับจัดการเรียนการสอนให้เด็กได้
 
17 มกราคม 2552 , 17:23 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่