ยังตรวจสอบไม่พบปัญหาการเรียกเงินแป๊ะเจี๊ยะในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

  
     รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระบุ เท่าที่ตรวจสอบไม่พบปัญหาการเรียกเงินแป๊ะเจี๊ยะในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเพียงการระดมทุนเท่านั้น
นายวินัย รอดจ่าย รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวถึงกรณีปัญหาเงินแป๊ะเจี๊ยะว่า ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการเท่าที่ตรวจสอบยังไม่พบ แต่เป็นความเข้าใจผิดที่คนมักมองรวมระหว่างโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการกับโรงเรียนเอกชน ทั้งนี้ โรงเรียนเอกชนอาจจะขอเงินสนับสนุนโรงเรียนได้เพราะไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล แต่โรงเรียนรัฐบาลนั้นมีระบบในการรับเด็กที่จำกัด แต่ผู้ปกครองอาจจะไประดมทรัพยากร ซึ่งต้องมีใบเสร็จรับเงินอย่างถูกต้อง เพื่อใช้ในกิจการของโรงเรียน เพราะโรงเรียนมีห้องเรียนน้อย บุคลากรไม่เพียงพอ ซึ่งจะพบมากในโรงเรียนเขตเมือง
รองเลขาธิการสำนักงานงานการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวด้วยว่า สำหรับการรับเด็กเข้าเรียนนั้นต้องเป็นไปตามเกณฑ์ แต่พ่อแม่ ผู้ปกครองต่างก็ต้องการให้เด็กได้เรียนในโรงเรียนที่ตนชื่นชอบและเชื่อถือ จึงเป็นปัญหาในในบางโรงเรียนที่มีเด็กเกินมาโดยตลอด
 
17 มกราคม 2552 , 17:23 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่