7 วันอันตราย เชียงใหม่ตายแล้ว 2 ศพ

  
    7 วันอันตรายเชียงใหม่มีผู้เสียชีวิตแล้ว 2 ศพ ขณะที่คณะทำงานเร่งวางมาตรการแก้ปัญหา เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจ และขอความร่วมมือชุมชนร่วมตั้งจุดตรวจภายในหมู่บ้าน
ที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2551 ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สรุปผลการเกิดอุบัติเหตุทางจราจรช่วง 7 วันอันตราย ผ่านไป 1 วันที่เชียงใหม่เกิดอุบัติเหตุ 15 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 15 คน เป็นชาย 12 คน หญิง 3 คน เสียชีวิต 2 คน ชาย 1 คน และหญิง 1 คน อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากรถจักรยานยนต์ ซึ่งขับรถเร็วเกินกำหนดและแซงรถผิดกฎหมาย ส่วนใหญ่เป็นถนนสายรองในหมู่บ้าน
นายประจญ ปรัชญ์สกุล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่ามาตรการเร่งด่วนต้องขอความร่วมมือให้ชุมชนมีส่วนร่วม โดยแต่ละท้องถิ่นต้องตั้งจุดตรวจ ขณะที่ปัจจุบันมีจุดตรวจบูรณาการ 50 จุดและมีชุดเคลื่อนที่เร็ว60 ชุด โดยได้จัดซื้อกรวยยางแจกให้กว่า 300 จุด เพื่อเป็นสัญลักษณ์เตือนไม่ให้ขับรถเร็วกว่ากำหนด
ขณะที่พระประสิทธิ สิรินทโรประธานมูลนิธิพัฒนาคุณธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เจริญพรว่า ในช่วงวันที่ 13 เมษายน 2552 ซึ่งเป็นวันแห่พระพุทธสิหิงค์และพระพุทธรูปสำคัญประจำวัดต่าง ๆ จะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก รวมทั้งแรงงานต่างด้าวที่อาจจะไม่ทราบกฎหมายจราจร ขณะเดียวกันควรมีการเรียกตรวจเพิ่มมากขึ้นเพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุให้น้อยที่สุด
 
11 เมษายน 2552 , 11:43 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-อลิษา-ศิรินทิพย์ สวท.เชียงใหม่