สงกรานต์เชียงใหม่เริ่มคึกคัก นักท่องเที่ยวเริ่มออกมาเล่นสาดน้ำสรงกรานต์ โดยเฉพาะที่ข่วงประตูท่าแพ

  
    
บรรยากาศการเล่นน้ำสรงกรานต์บริเวณรอบคูเมืองเชียงใหม่เริ่มคึกคัก ทั้งประชาชนชาวเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ได้ออกมาเล่นน้ำสงกรานต์พร้อมอุปกรณ์สาดน้ำอย่างครบครัน ปีนี้ไม่พบการเล่นกระบอกฉีดแรงดันสูงมากนัก ขณะที่บริเวณข่วงประตูท่าแพนั้นบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากออกมาเล่นน้ำสงกรานต์ ปีนี้แม้จะมีคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ห้ามมิให้มีการจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ แต่ก็พบว่ามีวัยรุ่นหลายกลุ่มที่ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปดื่มบ้าง ปีนี้นักท่องเที่ยวลดลงจากปีที่ผ่านมาจากการดูด้วยตาเปล่า ทั้งนี้อาจจะเพราะเหตุการณ์ตึงเครียดทางการเมือง อย่างไรก็ตามกิจกรรมที่จัดไว้รองรับนักท่องเที่ยวมีอย่างหลากหลาย
ปีนี้พบว่าบริเวณแจ่งกระต้ำและถนนด้านประตูสวนปรุง ได้มีเวทีของเอกชนไปตั้งจำนวนมาก ส่งผลให้การเล่นสงกรานต์ย่านนี้คึกคักกว่าทุกปี
 
12 เมษายน 2552 , 20:59 น. , อ่าน 1180  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่