เจดีย์ทรายสุดส้าว หรือเจดีย์ทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่วัดเจ็ดลิน

  
     ประชาชนให้ความสนใจร่วมก่อเจดีย์ทรายสุดส้าว หรือเจดีย์ทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่วัดเจ็ดลิน จังหวัดเชียงใหม่
ที่วัดเจ็ดลิน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีอายุกว่า 470 ปี มีพระเจดีย์ทรายสุดส้าว หรือเจดีย์ทรายที่สูงที่สุดในโลก ขนาดกว้าง 14 เมตร สูง 18 เมตร เพื่อให้ประชาชนได้ก่อเจดีย์ทราย และตานตุง หรือปักตุงชัยมงคลตามราษีเกิด ตามแบบโบราณล้านนา ในบริเวณเดียวกันยังได้จัดให้ประชาชนได้สรงน้ำพระประธานในวิหารด้วยหลุกวิดน้ำแบบโบราณ โดยจะได้สรงพระ 3 สิงห์ คือพระสิงห์หนึ่ง พระสิงห์สองและพระสิงห์สาม นอกจากนี้ประชาชนยังสามารถปิดทองลูกนิมิตรและใส่บาตรพระประจำวันเกิดด้วย ด้านหลังวัดยังมีหนองเจ็ดลินซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์คือเป็นหนองน้ำที่ใช้สำหรับประกอบพิธีสรงน้ำมูรธาภิเษกของกษัตริย์เชียงใหม่ ปัจจุบันมีสัตว์น้ำนานาชนิดอาศัยอยู่ทั้งนก ปลาและเต่า
นอกจากนี้ในวันที่ 15 เมษายน 2552 ทางวัดยังได้ประกวดปั๋นปอนปี๋ใหม่เมือง พระภิกษุ สามเณร ในระยะเวลาไม่เกิน 5 นาที โดยการปั๋นปอนต้องมีความไพเราะ มีความหมายมงคล
 
12 เมษายน 2552 , 21:00 น. , อ่าน 1175  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่