7 วันอันตรายผ่านไปสองวัน เชียงใหม่ตาย 3 เจ็บ 40

  
     เจ็ดวันอันตรายผ่านไปแล้ว 2 วัน จังหวัดเชียงใหม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรแล้ว 3 คน เป็นหญิง 2 คน ชาย 1 คน
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมสรุปผลการป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุจากการจราจร 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลสงกรานต์ผ่านไปแล้ว 2 วัน จังหวัดเชียงใหม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร 3 ราย บาดเจ็บ 40 ราย อุบัติเหตุเกิดขึ้น 36 ครั้ง สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการขับขี่รถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดและเมาสุรา อุบัติเหตุร้อยละ 90 เกิดจากรถจักรยานยนต์ เกิดอุบัติเหตุทั้งบนถนนของกรมทางหลวง และถนนในหมู่บ้าน โดยล่าสุดนายไพโรจน์ แสงภู่วงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประชุมตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมได้เร่งวางมาตรการเร่งด่วน ขอความร่วมมือชุมชนแต่ละท้องที่ให้ตั้งจุดตรวจและเพิ่มความถี่ในการตรวจยานพาหนะ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
 
12 เมษายน 2552 , 21:00 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่