วัดพันอ้น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุให้ประชาชนได้สรงน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อความเป็นสิริมงคล

  
    วัดพันอ้น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุให้ประชาชนได้สรงน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อความเป็นสิริมงคล
พระครูอมร ธรรมทัต เจ้าอาวาสวัดพันอ้น เจริญพรว่า ในช่วงที่พระเจดีย์วัดพันอ้นได้พังลงมาเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2549 หลังจากคณะกรรมการได้รื้อซากปรักหักพัง ก็ได้พบไหโบราณที่บรรจุในพระเจดีย์ ไหดังกล่าวมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 เซนติเมตร สูง 90 เซนติเมตร เมื่อเปิดฝาด้านในพบไหลายคราม เมื่อเปิดฝาได้พบพระบรมสารีริกธาตุประมาณ 3,000 องค์อยู่ด้านใน หลังจากสร้างพระเจดีย์แล้วเสร็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานชื่อพระเจดีย์สารีริกธาตุสิริรักษ์ โดยคณะกรรมการได้บรรจุวัตถุโบราณเดิมที่อยู่ในพระเจดีย์เก่าลงไปทั้งหมดรวมทั้งพระบรมสารีริกธาตุที่พบจากไหโบราณ โดยได้แบ่งอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจำนวน 108 องค์ไว้ในผอบ โดยได้อัญเชิญมาให้ประชาชนได้สรงน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ด้วย
โดยปกติในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประชาชนมักนิยมสรงน้ำพระพุทธรูป การได้มีโอกาสสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุในเทศกาลสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย นับเป็นมงคลอย่างสูง และมีวัดไม่กี่แห่งในประเทศไทยที่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุให้ประชาชนได้สรงน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์
 
12 เมษายน 2552 , 21:02 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-อลิษา-ศิรินทิพย์ สวท.เชียงใหม่