7 วันอันตรายผ่านไป 3 วัน จังหวัดเชียงใหม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรแล้ว 6 คน

  
     7 วันอันตรายผ่านไป 3 วัน จังหวัดเชียงใหม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรแล้ว 6 คน และมีผู้บาดเจ็บ 63 คน
7 วันอันตรายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ผ่านไปแล้ว 3 วัน จังหวัดเชียงใหม่มีผู้เสียชีวิตแล้ว 6 คน เป็นชาย 4 คน หญิง 2 คน อุบัติเหตุเกิดขึ้น 61 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 63 คน เป็นชาย 46 คนและหญิง 17 คน ส่วนใหญ่เกิดจากการเมาสุราและขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด เกิดในเส้นทางของกรมทางหลวงมากที่สุด และถนนในองค์การบริหารส่วนตำบลและในหมู่บ้าน ส่วนใหญ่เกิดจากรถจักรยานยนต์ มากถึง 25 ครั้ง
ล่าสุดนายประจญ ปรัชญ์สกุล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ได้ประชุมตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับแผนการทำงาน โดยจะให้ความสำคัญกับทั้งเส้นทางสายหลักและสายรองในจังหวัดเชียงใหม่ โดยขอความร่วมมือท้องถิ่นร่วมตั้งอาสาสมัครตรวจตรา และเพิ่มความถี่ในการตรวจให้มากยิ่งขึ้น
 
13 เมษายน 2552 , 21:30 น. , อ่าน 1179  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่