ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ในจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่ 10-16 เมษายน 2552 มีผู้เสียชีวิตลดลงจากปีที่แล้ว 1 คน

  
    
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ในจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่ 10-16 เมษายน 2552 มีผู้เสียชีวิตลดลงจากปีที่แล้ว 1 คน แม้จะมีจำนวนครั้งลดลงแต่ทางศูนย์ก็สั่งการไปยังเจ้าหน้าที่ให้ตรวจตราอย่างเข้มงวดไปจนถึงวันที่ 20 เมษายน
การประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2552 ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ มียอดผู้เสียชีวิตตั้งแต่วันที่ 10-15 เมษายน รวม 13 คน ลดลงจากปีที่แล้ว 1 คน มียอดผู้บาดเจ็บรวม 122 คน ลดลงจากปีที่แล้ว 22 คน และจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ120 ครั้ง เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 5 ครั้ง โดยอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดในช่วงเวลา 16.00-20.00 นาฬิกา สาเหตุหลักมาจากผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย ขับขี่รถด้วยความคึกคะนอง รวมถึงการดื่มสุรา ทำให้รถลื่นล้มและเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
ที่ประชุมกำหนดมาตรการต่อเนื่องในการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในวันที่ 16 -20เมษายน เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่จะเดินทางกลับกรุงเทพฯ หรือจังหวัดต่างๆ เพื่อไปทำงานตามปกติ ดังนั้นจึงเน้นประสานงานเจ้าหน้าที่บนถนนสายหลักให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษตามพื้นที่จุดเสี่ยงและจุดที่เกิดอุบัติเหตุได้บ่อยครั้ง เช่น ทางโค้ง หรือทางลาดชัน และให้เข้มงวดในการตรวจพนักงานขับรถว่ามีความพร้อมในการขับรถ รวมถึงต้องดูแลถนนสายรองด้วยเพราะยังมีการเฉลิมฉลองกันอยู่บ้าง นอกจากนั้นที่ประชุมยังเสนอให้มอบรางวัลแก่อำเภอที่ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่พื้นที่อื่นและนำไปปรับใช้ในปีต่อไป
 
16 เมษายน 2552 , 13:23 น. , อ่าน 1170  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่