สรุปเจ็ดวันอันตรายเชียงใหม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร 14 คน บาดเจ็บ 135 คน

  
     สรุปเจ็ดวันอันตรายเชียงใหม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร 14 คน บาดเจ็บ 135 คน เทศกาลต่อไปจะเน้นขอความร่วมมือคนในชุมชนให้มากกว่าเดิม
จังหวัดเชียงใหม่ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2552 ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ระยะเวลาระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2552 จังหวัดเชียงใหม่มีผู้เสียชีวิต 14 คน เป็นชาย 10 คน หญิง 4 คน มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 135 คน ชาย 104 คน หญิง 31 คน ลดลงจากปีที่ผ่านมา 18 คน ส่วนใหญ่จะเป็นคนในพื้นที่ โดยที่ผ่านมาได้เน้นยุทธศาสตร์หลักทั้ง 5 ด้าน คือยุทธศาสตร์ด้านการบังคับใช้กฎหมาย ยุทธศาสตร์ด้านวิศวกรรมจราจร ยุทธศาสตร์ด้านให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ ยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน และยุทธศาสตร์ด้านการประเมินผล โดยเน้นย้ำควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผู้ปกครองต้องรับผิดชอบเด็ก บังคับใช้โทษสูงสุด โดยนายไพโรจน์ แสงภู่วงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประชุมตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเน้นย้ำการทำงานป้องกันอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลต่อไป จะปรับแผนเน้นในรถจักรยานยนต์และผู้ดื่มสุราโดยดึงชุมชนมามีส่วนร่วมมากที่สุดเพราะผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่
สำหรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ อำเภอที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคืออำเภอสันป่าตอง รองลงมาคืออำเภอแม่อายและอำเภอเมือง ทั้งนี้สถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรใกล้เคียงกับช่วงเวลาปกติ ที่จะมีคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในจังหวัดเชียงใหม่เฉลี่ยวันละประมาณ 1.5 คน ขณะที่ไม่เกิดอุบัติเหตุรายใหญ่แม้แต่รายเดียว
 
17 เมษายน 2552 , 20:00 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-วิมวิภา-ศิรินทิพย์-อลิษา สวท.เชียงใหม่