จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเพื่อสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ

  
     จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเพื่อสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ หลังเหตุการณ์ไม่สงบในบ้านเมืองทำให้ประชาชนแตกแยกทางความคิด
นายอมรพันธุ์ นิมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะเจ้านายฝ่ายเหนือ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจและประชาชนทั่วไปร่วมพิธีลงนามถวายพระชัยมงคล เนื่องในโอกาสเสริมสร้างความสมานฉันท์และความรู้รักสามัคคีของคนในชาติ ให้เกิดความสงบ สันติและสามัคคี เพื่อการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ณ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ของประชาชนและข้าราชการในการร่วมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ อันประกอบด้วยชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ หลังจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในบ้านเมือง และเกิดความแตกแยกทางความคิดของคนในชาติ
นอกจากนี้ทุกอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวเช่นเดียวกัน โดยจะเปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพรไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2552
 
17 เมษายน 2552 , 20:04 น. , อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-อลิษา-ศิรินทิพย์-วิมวิภา สวท.เชียงใหม่