ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยเจ้านายฝ่ายเหนือและคณะจัดพิธีดำหัวกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่

  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยเจ้านายฝ่ายเหนือและคณะจัดพิธีดำหัวกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ เพื่อรำลึกถึงปูชนียบุคคลของชาวล้านนา และแสดงความเคารพสักการะเนื่องในเทศกาลสงกรานต์
นายอมรพันธุ์ นิมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคุณหญิงเจ้าระวีพันธุ์ สุจริตกุล และเจ้าวงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่ นำคณะเจ้านายฝ่ายเหนือ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา และชาวเชียงใหม่ จัดพิธีดำหัวกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ณ บริเวณกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่วัดสวนดอก พระอารามหลวง ถนนอินทวโรรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีขบวนแห่เครื่องสักการะที่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ และสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ เริ่มจากหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปยังวัดสวนดอก เพื่อรำลึกถึง ปูชนียบุคคลของชาวล้านนา และแสดงความเคารพสักการะเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งได้จัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี โดยปีนี้เป็นปีครบรอบ 100 ปี ที่พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ทรงรวบรวมพระอัฐิเจ้าหลวงเชียงใหม่ และอัฐิของพระญาติผู้ใหญ่ทั้งหลายมาไว้ ณ วัดสวนดอก เมื่อปี 2451
นอกจากนี้วันที่ 18 เมษายน ของทุกปี จะเป็นวันทำบุญบรรพบุรุษของเจ้านายฝ่ายเหนือ ณ วัดสวนดอก ซึ่งในปี 2552 นี้ ครบรอบ 100 ปี การย้ายกู่พระราชชายา เจ้าดารารัศมี มาไว้ ณ วัดสวนดอก และวันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี มีพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ณ พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 
17 เมษายน 2552 , 20:05 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-วิมพ์วิภา – ศิรินทิพย์ – อลิษา สวท.เชียงใหม่