ธุรกิจเชียงใหม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจโลกและการก่อความไม่สงบ ภาครัฐต้องเป็นผู้แก้ไข

  
    ผู้จัดการทั่วไปอัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ทเชียงใหม่เชื่อว่าธุรกิจทุกภาคส่วน ได้รับผลกระทบจากปัญหาที่ผ่านมา แต่ภาครัฐต้องเป็นหลักในการแก้ไข โดยเฉพาะด้านการขนส่งที่ไม่สะดวกและมีราคาแพง
นายทวีวัฒน์ ทวีผล ผู้จัดการทั่วไป อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ กล่าวถึงปัญหาเศรษฐกิจโลกและการก่อความไม่สงบในประเทศไทยในระยะที่ผ่านมาว่า ธุรกิจทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบค่อนข้างสูงอย่างแน่นอน ส่วนการแก้ปัญหานั้นภาคเอกชนคงไม่สามารถทำได้อย่างทั่วถึงและชัดเจน เพราะไม่มีน้ำหนักความน่าเชื่อถือเพียงพอ จึงเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่ต้องสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนและนักท่อง เที่ยว ที่สำคัญคือต้องจัดระบบโลจิสติกส์ให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ เนื่องจากเป็นต้นทุนสูงมากสำหรับนักลงทุน และเป็นค่าใช้จ่ายสูงสำหรับนักท่องเที่ยว
ผู้จัดการทั่วไป อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่กล่าวด้วยว่า ถ้ามองพื้นที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและมีชื่อเสียงทั่วประเทศแล้ว จะเห็นว่าจากกรุงเทพมหานครมายังจังหวัดเชียงใหม่จะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก หากจัดระบบการขนส่งให้ทันสมัย รวดเร็ว และถูกกว่าที่เป็นอยู่ ผู้ประกอบการก็จะสามารถหารายได้อย่างเต็มที่ เป็นสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและเกิดการจ้างงานสำหรับกับคนในพื้นที่ได้มาก ขึ้น
 
20 เมษายน 2552 , 18:20 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่