เชียงใหม่เรียกตัวแทนวิทยุชุมชนที่ออกอากาศเกี่ยวกับการเมือง 5 คลื่นมาหาข้อตกลง

  
    
จังหวัดเชียงใหม่เรียกตัวแทนสถานีวิทยุชุมชน 5 แห่งที่ออกอากาศเกี่ยวกับการเมืองมาลงนามในข้อตกลงร่วมเพื่อสร้างความสมานฉันท์ในสังคม
จังหวัดเชียงใหม่ประชุมตัวแทนสถานีวิทยุชุมชน 5 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ที่ออกอากาศเกี่ยวกับการเมือง ซึ่งที่ผ่านมาได้ก่อให้เกิดปัญหาความแตกแยกทางความคิดในประชาชนทั่วไปอย่างกว้างขวาง โดยนายไพโรจน์ แสงภู่วงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าขณะนี้มีหลักฐานจำนวนมากที่ชี้ชัดว่าสถานีเหล่านี้ได้กระทำผิดกฎหมาย ทั้งนี้การเจรจาดังกล่าวเพื่อสู่แนวทางสมานฉันท์และหากทุกสถานีฯยินยอมลงนามในบันทึกข้อตกลงก็จะไม่ตรวจสอบเทปรายการดังกล่าว โดยข้อตกลงทั้งหมดมีรายละเอียดคือ ขอให้นักจัดรายการทั้งหมดไม่ใช้สื่อกระจายเสียงที่ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรมอันดีงามของประชาชน จะต้องไม่ออกอากาศในลักษณะล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข หรือศีลธรรมอันดีงามของประชาชน หรือมีการกระทำซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบต่อการให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจ ไม่กระทำการใด ๆ ที่เสียดสีหรือว่าร้ายหรือดูหมิ่นผู้หนึ่งผู้ใด ไม่โจมตีตอบโต้ระหว่างคลื่นวิทยุด้วยกันเอง ไม่เชื่อมโยงสัญญาณของวิทยุชุมชนกับสถานีวิทยุหรือโทรทัศน์อื่น ๆ ยกเว้นข่าวหรือสารคดี กรณีผู้ฟังโทรศัพท์ร่วมรายการ ต้องไม่วิจารณ์ทางการเมืองหรือยั่วยุให้เกิดความขัดแย้ง แตกแยกในสังคม หากมีให้ผู้จัดรายการตัดสัญญาณทันที สำหรับสถานีวิทยุชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้มี 207 สถานี ขณะนี้มี 5 แห่งที่ออกอากาศเกี่ยวกับการเมือง ล่าสุดคลื่น 92.5 มฮ.ต้องยุติการออกอากาศชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2552 เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป ตามคำสั่งศาล เนื่องจากอุปกรณ์ที่อายัดนั้นเป็นเครื่องมือกระทำผิด ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่จะดำเนินการกับทุกคลื่นโดยใช้มาตรฐานเดียวกัน โดยล่าสุดที่ประชุมได้ข้อตกลงให้คลื่น 92.5 มฮ.ออกอากาศโดยเปิดเพลงอย่างเดียว และห้ามดำเนินรายการไปก่อนจนกว่าการพิจารณาจากศาลจะเสร็จสิ้น
 
21 เมษายน 2552 , 09:41 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่