มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เตรียมจัดกิจกรรม 45 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  
    
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เตรียมจัดกิจกรรม 45 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทศวรรษที่ 5 มุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับโลก
ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกะสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในการแถลงข่าว การเตรียมการจัดงาน 45 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทศวรรษที่ 5 มหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ ณ ห้องประชุมศรีวิศาลวาจา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจะมีการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 45 ปี ของการสถาปนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ โดยในวันที่ 3 พฤษภาคม 2552 จะมีกิจกรรมใหญ่ถ่ายทอดสดจากห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร โดยจะมีกิจกรรมการแสดง การเสวนาทางวิชาการและการระดมทุนจากศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและประชาชนทั่วไป เพื่อนำรายได้มาใช้ในกิจการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และเป็นทุนการศึกษาวิจัยของคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวเพื่อสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าทุกรุ่น เพื่อประชาสัมพันธ์กิจการของมหาวิทยาลัยให้สังคมรับทราบถึงการพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศเป็นที่ยอมรับระดับโลก สำหรับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก่อตั้งตั้งแต่ปี 2507 ผลิตบัณฑิตออกรับใช้สังคมไปแล้วกว่า 130,000 คน ปัจจุบันกำลังก้าวสู่มหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ จัดการเรียนการสอนให้เป็นที่ยอมรับระดับโลก โดยส่งเสริมอาจารย์ทุกคนได้ทำงานวิจัย กิจกรรมเฉลิมฉลอง 45 ปีแห่งการสถานปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดตลอดปี 2552 แบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก คือกิจกรรมวิชาการ มีการเสวนาทางวิชาการที่น่าสนใจ หลายเวที กิจกรรมเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 24 มกราคมที่ผ่านมา และวันที่ 3 พฤษภาคมนี้ และกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบัน
 
21 เมษายน 2552 , 09:43 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่