น้ำในอ่างเก็บน้ำในเชียงใหม่มีเพียงพอสำหรับการทำการเกษตรปีนี้

  
    
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ระบุ น้ำในอ่างเก็บน้ำมีเพียงพอสำหรับอุปโภค บริโภคและทำการเกษตรตลอดช่วงฤดูแล้ง แต่เกษตรกรต้องใช้น้ำอย่างประหยัด
นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำในจังหวัดเชียงใหม่ว่า ขณะนี้ มีปริมาณน้ำเพียงพ่อต่อพื้นที่เกษตร โดยมีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่งัดสมบูรณ์ชล มีถึง 290 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนอ่างเก็บน้ำแม่กวงอุดมธารา มีน้ำมากกว่าทุกปีโดยมีถึง 52 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่ปีที่ผ่านมามีปริมาณน้ำ 49 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยยืนยันว่าจะมีน้ำเพียงพอสำหรับการเกษตรและอุปโภค บริโภค ตลอดช่วงฤดูแล้งนี้ ซึ่งเกษตรกรต้องใช้น้ำอย่างประหยัด
อย่างไรก็ตามในปีนี้พบว่าพื้นที่รับน้ำใต้เขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีการปลูกพืชมากกว่าปีที่ผ่านมาถึง 20,000 ไร่จากเดิมปลูก 40,000 ไร่ เป็น 60,000 ไร่ในปีนี้ ขณะที่พื้นที่แม่แตง มีฝายทดน้ำในคลองแม่แต และมีปริมาณน้ำประมาณ 250,000 ลูกบาศก์ เพียงพอสำหรับการทำการเกษตร
 
22 เมษายน 2552 , 11:51 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-นฤมล สวท.เชียงใหม่