มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับชมรมหลวงล้านนาไทยจัดเสวนาและ การแข่งขันกลองหลวงล้านนาไทย ครั้งที่ 5 เพื่อฉลองครบรอบ 75 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

  
    
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดแสดงเสวนาเรื่อง “ภูมิผญ๋าก๋องหลวงล้านนาไทย” ณ บริเวรสนามหญ้าหน้าอาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะกรรมการการเกษตรขึ้น ในวันที่ 24 เมษายน 2552 เวลา 08.30 – 12.00 น. การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับกลองล้านนาไทยในครั้งนี้มีวิทยากรรับเชิญโดย คุณวัลลภ นามวงศ์พรหม คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายศิลป์ชัย อุสาสาร ประธานคณะกรรมการตัดสินกลองหลวงถ้วยพระราชทานฯ นายขันแก้ว มาแดง ช่างทำกลองหลวง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูนและนายเก่ง สมจิตร ผู้ชำนาญการตีกลองหลวง มาร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับกลองหลวงล้านนาไทยและประวัติศิลปะที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
สำหรับการแข่งขันกลองหลวงล้านนาไทย ครั้งที่ 5 ยังเป็นการจัดงานฉลองครบรอบ 75 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 25 เม.ย. 2552 เวลา 08.30 น. ณ อุทยานเกษตรวังซ้าย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อสร้างองค์ความรู้เป็นแนวทางในการอนุรักษ์กลองหลวง และร่วมอนุรักษ์ศิลปะที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นอันให้อยู่คู่สังคมล้านนาได้ต่อไป จึงขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมการเสวนา และชมการแข่งขันกลองหลวงล้านนาไทย ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกลองหลวงล้านนาไทยครั้งที่ 5 ได้ที่สำนักงานกิจการพิเศษ คณะผลิตกรรมการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทรศัพท์ 0-5387-3950
 
24 เมษายน 2552 , 09:37 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่