มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการอบรมแก้วิกฤติเศรษฐกิจฟรี

  
    
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการอบรมแก้วิกฤติเศรษฐกิจฟรี ในหัวข้อ “การวางแผนธุรกิจและการเงินเพื่อตอบโต้วิกฤติเศรษฐกิจ” ในวันที่ 25 เม.ย. 52 นี้
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดจัดโครงการอบรมผู้ประกอบการเกี่ยวกับการแก้ปัญหาวิกฤติระบบเศรษฐกิจและการวางแผนธุรกิจการเงินทั่วไป ในหัวข้อ “การวางแผนธุรกิจและการเงินเพื่อตอบโต้วิกฤติเศรษฐกิจ” วันที่ 25 เมษายา 2552 ณ อาคาร 25 ปี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อตอบโต้วิกฤติการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันให้สอดคล้องกับการดำเนินงานลงทุนในท้องถิ่น โดยมีวิทยากรรับเชิญ ดร. วรพจน์ องค์ครุฑรักษา จากมหาวิทยาลัย Curtin University of Technology ประเทศออสเตรเลีย และคณะอาจารย์สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมบรรยายให้ความรู้ จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ศิริกุล ตุลาสมบัติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทรศัพท์ 08-6624-3215
 
24 เมษายน 2552 , 09:39 น. , อ่าน 1218  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่