งานวันผู้สูงอายุที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงานเนื่องในวันผู้สูงอายุที่จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้สูงอายุร่วมงานกว่า 3 พันคน โดยเปิดตัวผู้สูงอายุ 108 ปีที่ยังมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ “82 พรรษา เฉลิมพระบารมี” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้สืบเนื่องจากรัฐบาลกำหนดให้มีวันผู้สูงอายุแห่งชาติในวันที่ 14เมษายน ของทุกปีโดยให้คำขวัญว่า ผู้สูงวัยเป็นหลักชัยของครอบครัว จังหวัดเชียงใหม่ โดยเครือข่ายองค์กรดำเนินงานผู้สูงอายุ ได้จัดงานดังกล่าวต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 14 ทั้งนี้เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 82 พรรษา เพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรมที่ดีของล้านนา เป็นการแสดงความคารวะต่อผู้สูงอายุ โดยมีพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุกว่า 3 พันคนจาก 24 อำเภอมาร่วมงาน โดยได้จัดขบวนรดน้ำดำหัว ศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่สวยงาม ในงานมีการประกวดสุขภาพผู้สูงอายุ การประกวดศิลปะหัตถรรมภูมิปัญญาผู้สูงอายุ การแสดงบนเวที การตรวจร่างกาย บริการตัดผมให้ผู้สูงอายุฟรี การจัดนิทรรศการทางวิชาการต่าง ๆ
ในงานยังได้เปิดตัวนางแดง ดวงยศ แม่เฒ่าอายุ 108 ปี ซึ่งยังมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง โดยนางแดงกล่าวว่า ดำเนินชีวิตปกติเหมือนคนทั่วไป ออกกำลังกายทุกวัน ก็สามารถมีสุขภาพแข็งแรงได้ ขณะเดียวกันได้มีพิธีมอบรางวัลให้ครอบครัวตัวอย่างสามครอบครัวที่ดำเนินชีวิตเป็นตัวอย่างให้ครอบครัวร่มเย็นอีกด้วย
 
24 เมษายน 2552 , 15:23 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่