ธนาคารไม่ได้ติดค้างเงินปันผลสมาชิกเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูจังหวัดเชียงใหม่มูลค่า 60 ล้านบาท

  
     ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 7 ระบุ ธนาคารไม่ได้ติดค้างเงินปันผลสมาชิกเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูจังหวัดเชียงใหม่มูลค่า 60 ล้านบาทตามที่กลุ่มผู้ชุมนุมกล่าวอ้าง
นางพิมล ปัญจะสวัสดิ์วงศ์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 7 กล่าวถึงกรณีที่สมาชิกเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูจังหวัดเชียงใหม่รวมตัวยื่นหนังสือขอให้ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินเพราะไม่จ่ายเงินปันผล 60 ล้านบาท และไม่ยอมปล่อยกู้มาสองปีแล้วว่า เรื่องดังกล่าวได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วพบว่าเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามระเบียบทุกประการด้วยมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ทั้งนี้สินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครูมีลักษณะพิเศษคือเป็นการตกลง 3 ฝ่าย ได้แก่กระทรวงศึกษาธิการ สมาชิกครูและธนาคารออมสิน มีขั้นตอนตามคำสั่งของธนาคาร การจ่ายเงินปันผลร้อยละ 1 เป็นเงินสนับสนุนพิเศษคืนให้กลุ่มจะจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ครบโดยไม่มีหนี้ค้างชำระ การบริหารงานเงินดังกล่าวจะอยู่ที่คณะกรรมการกลุ่ม ธนาคารออมสินจะไม่ก้าวล่วง แต่ที่ผ่านมาธนาคารไม่ได้ติดค้างการจ่ายเงินปันผลคืนให้กลุ่ม หากได้ทำตามพันธะสัญญา ส่วนกรณีที่ผู้ชุมนุมกล่าวหาว่าทางธนาคารไม่ได้ปล่อยเงินกู้มาให้สองปีแล้วนั้น ธนาคารได้ออกคำสั่งรองรับการปฏิบัติงานให้นโยบายสาขาแล้วว่า หากครูกลุ่มใดที่สามารถรวมตัวกันได้และปฏิบัติตามเงื่อนไข กฎเกณฑ์ข้อตกลงสามฝ่าย ก็ให้ดำเนินการจ่ายเงินกู้ได้ทันที สาเหตุของการไม่อนุมัติเงินกู้นั้นเกิดจากกระบวนการกลุ่มที่ไม่เข้าเงื่อนไขที่ตกลงไว้ตั้งแต่ต้น
ผู้จัดการธนาคารออมสินภาค 7 กล่าวในตอนท้ายว่า พร้อมที่จะเป็นผู้ประสานและรับเรื่องร้องเรียน ขณะเดียวกันจะเปิดให้มีการเจรจา 3 ฝ่ายประกอบด้วย กระทรวงศึกษาธิการ ธนาคารออมสินและสมาชิกเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูจังหวัดเชียงใหม่หากมีการร้องขอ ทั้งนี้สินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครูนั้นดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2543 ปัจจุบันปล่อยกู้ไปแล้ว 13,000 ราย
 
2 มิถุนายน 2552 , 16:08 น. , อ่าน 1161  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่