รัฐบาลเตรียมเดินทางไปเจรจากับรัฐบาลจีนเพื่อขอขยายเวลาศึกษาวิจัยแพนด้าในประเทศไทย

  
     รัฐบาลเตรียมเดินทางไปเจรจากับรัฐบาลจีนเพื่อขอขยายเวลาศึกษาวิจัยแพนด้าในประเทศไทยและจะจัดตั้งเป็นศูนย์วิจัยแพนด้าถาวรไทย-จีนในไทยด้วย
นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวในการตรวจเยี่ยมครอบครัวแพนด้าในสวนสัตว์เชียงใหม่ว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเจรจาระดับรัฐบาลเพื่อขอขยายเวลาให้ครอบครัวแพนด้าอยู่ในประเทศไทย และเพื่อความถาวรยั่งยืน จะให้องค์การสวนสัตว์ร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีนจัดตั้งศูนย์วิจัยแพนด้าไทย-จีน อย่างถาวรอยู่ในส่วนจัดแสดงแพนด้าในประเทศไทยที่สวนสัตว์เชียงใหม่ เพื่อศึกษาวิจัยและขยายพันธุ์แพนด้า และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ทั่วโลก ทั้งนี้คาดว่าจีนน่าจะเห็นด้วยเพราะตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา ไทยได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสามารถดูแลแพนด้าได้เป็นอย่างดี และนักวิจัยของทั้งสองประเทศจะได้เดินทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ด้วย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะจะเดินทางไปเจรจากับระดับรัฐบาลที่ศูนย์วิจัยวู่หลงภายในต้นเดือนหน้า ซึ่งแพนด้าที่อยู่ในประเทศไทย เป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักวิชาการที่เกี่ยวข้องทั่วโลกได้ศึกษาวิจัยและจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวส่งผลกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของเชียงใหม่และประเทศในภาพรวม
ในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ และผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ได้ร่วมลงนามในสูจิบัตรลูกแพนด้าที่เกิดในไทย เพื่อเป็นหลักฐานทางสายพันธุ์ ด้วย
 
2 มิถุนายน 2552 , 16:11 น. , อ่าน 1160  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่