เทศบาลตำบลสันกำแพง จัดกิจกรรมโครงการคลองสวย น้ำใส

  
     เทศบาลตำบลสันกำแพง จัดกิจกรรมโครงการคลองสวย น้ำใส เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก
เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรวมพลังรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม ลำน้ำออน ตามโครงการคลองสวย น้ำใส เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี ซึ่งมีคำขวัญว่า คุณคือพลังช่วยหยุดยั้งภาวะโลกร้อน โดยมีพันเอกวิศิษฐ์ เดชสกุล รองเสนาธิการมนฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธาน โครงการดังกล่าวเพื่อปรับปรุงฟื้นฟูคุณภาพลำน้ำออน และพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อน หย่อนใจของประชาชนในเขตตำบลสันกำแพง ซึ่งลำน้ำออนเป็นลำน้ำที่มีประโยชน์ต่อประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งทั้งอุปโภค บริโภค แต่ปัจจุบันมีปัญหาวัชพืช และเศษขยะอยู่ในลำน้ำ บางช่วงเกิดการเน่าเสีย สาเหตุหนึ่งมาจากการชะล้างน้ำเสียจากฟาร์มโคนม เทศบาลตำบลสันกำแพงได้แก้ปัญหาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน สร้างจิตสำนึกให้ร่วมกันดูแลอย่างยั่งยืน
ในการนี้ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ อีกทั้งมอบป้ายและข้อกำหนดในการรักษาความสะอาดของลำน้ำออน มอบท่อซีเมนต์แก่เกษตรกรฟาร์มโคนมเพื่อทำบ่อบำบัดน้ำเสีย และยังปล่อยปลาจำนวน 50,000 ตัว และเทสาร EM ลงในลำน้ำออน อีกด้วย
 
3 มิถุนายน 2552 , 16:06 น. , อ่าน 1173  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่