เจรจาการซื้อ-ขาย ลำไยล่วงหน้า สร้างหลักประกันด้านตลาดและราคา

  
     ผู้ซื้อจาก 7 ประเทศ และผู้ส่งออกรวมกว่า 50 บริษัท พบปะผู้ค้าลำไย เพื่อเจรจาการซื้อ-ขาย ลำไยล่วงหน้า สร้างหลักประกันด้านตลาดและราคา
ศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ กรมส่งเสริมาการส่งออก จัดการประชุมเจรจาซื้อขายลำไย ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยนำผู้ซื้อจากประเทศต่าง ๆ 7 ประเทศ 29 บริษัทและผู้ซื้อและผู้ส่งออกในไทย 59 บริษัทและผู้ค้ารายใหญ่ภาคเหนือ 4 ราย เพื่อเจรจาซื้อ-ขายลำไยล่วงหน้า นางอัญชลี พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักบริการส่งออก 1 กรมส่งเสริมการส่งออกกล่าวว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อช่วยระบายสินค้าเกษตร สร้างความเป็นธรรมให้แก่เกษตรกรที่สามารถกำหนดราคาสินค้าล่วงหน้า และสร้างหลักประกันในการหาตลาดให้แก่เกษตรกร ทั้งนี้จากข้อมูลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบว่าปีนี้ลำไยจะมากกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 14 หรือประมาณ 540,000 ตัน ซึ่งช่องทางการส่งออกเป็นอีกช่องทางสำคัญในการระบายสินค้าลำไย
ประเทศไทยได้จัดทำบันทึกข้อตกลงเปิดช่องทางการค้าต่งประเทศกับหลาย ๆ ประเทศ และได้ทำการส่งออกผลไม้ไปแล้วเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 จำนวน 800 ตัน สำหรับลำไยนั้นจะส่งไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียนและกลุ่มยุโรป ประกอบด้วยสิงคโปร์ อินโดนีเซีย เยอรมนี อินเดีย กัมพูชา และอังกฤษ ปีที่ผ่านมามีมูลค่าการส่งออกผลไม้ทุกชนิดไปยังต่างประเทศ 2,282 ล้านเหรียญสหรัฐในจำนวนนี้มีลำไยร้อยละ 20 ขณะที่หลายหน่วยงานได้ระดมกำลังช่วยเหลือสินค้าเกษตร ทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงพาณิชย์ โดยสิ่งที่ต้องคำนึงคือคุณภาพที่ได้มาตรฐาน ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ได้จัดงานแสดงสินค้าในประเทศและส่งเสริมการขายทั่วโลกปีละ 50 ครั้งซึ่งก็จะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรได้เป็นอย่างดี
 
4 มิถุนายน 2552 , 19:26 น. , อ่าน 1177  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่