ชาวนาเชียงใหม่ ร้องขอให้เพิ่มโควตารับจำนำข้าวเพิ่มอีก 2 หมื่นตัน

  
     ชาวนาเชียงใหม่ ร้องขอให้เพิ่มโควตารับจำนำข้าวเพิ่มอีก 2 หมื่นตัน หลังเปิดรับจำนำรอบสองเพียงวันแรกข้าวเปลือกล้นโควตา
ชาวนาจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางไปยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ผ่านนายอมรพันธุ์ นิมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หลังจากที่รัฐบาลเปิดรับจำนำข้าวเปลือกทั่วประเทศรอบที่สองเพียงวันเดียวข้าวเปลือกที่เชียงใหม่ล้นโควต้า ทั้งนี้เดิมทั้งจังหวัดมีโควต้า 5,536 ตัน โควต้ารอบสอง 4,807 ตัน รวมแล้วจังหวัดเชียงใหม่จะได้โควต้ารับจำนำข้าวนาปรังจำนวน 10,343 ตัน ซึ่งโควต้าจำนวนนี้ชาวนาได้จำนำไว้เกินตั้งแต่ยังไม่เปิดรับจำนำรอบที่สองแล้ว โดยตัวแทนชาวนาร้องขอให้เปิดรับจำนำข้าวเปลือกนาปรังของจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มอีก 20,000 ตัน เนื่องจากการคิดเปอร์เซ็นต์โควต้าที่คลาดเคลื่อนของภาครัฐ หากไม่ดำเนินการตามข้อเรียกร้องก็จะเคลื่อนไหว โดยจะปิดถนนเส้นทางเข้าออกเมืองเชียงใหม่ในหลายเส้นทาง
ขณะที่ปัญหาสำคัญคือสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเชียงใหม่ได้รายงานรัฐบาลว่าปริมาณข้าวเปลือกนาปรังของจังหวัดเชียงใหม่มีหมื่นตันเศษ แต่ในความเป็นจริงปริมาณข้าวทั้งจังหวัดมีกว่า 40,000 ตัน จึงมีความคลาดเคลื่อน เมื่อนำไปคิดเปอร์เซ็นต์โควต้ารับจำนำข้าว
 
9 มิถุนายน 2552 , 16:46 น. , อ่าน 1182  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่