สวทช.พร้อมให้การสนับสนุนความรู้ด้านเทคนิคในการป้องกันเวบไซด์ลามก

  
    สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สามารถให้คำแนะนำด้านเทคนิคในการบล็อคเวบไซด์ที่ไม่เหมาะสมได้ แต่หากทำมากเกินไปก็อาจจะเป็นการปิดกั้นสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้
รองศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช.กล่าวถึงการสนับสนุนการปราบปรามสื่อลามกของรัฐบาลว่า สวทช.ในฐานะฝ่ายวิชาการสามารถให้ข้อมูลด้านเทคนิคสำหรับดำเนินการบล็อคหรือการรักษาความปลอดภัยบนเวบไซด์ได้ อย่างไรก็ตาม ในการปิดกั้นนั้นหากทำมากเกินไปก็อาจจะไปปิดกั้นไม่ให้ประชาชนเข้าไปในเวบไซด์อื่นที่มีประโยชน์ซึ้งมีอีกจำนวนมาก
ผู้อำนวยการ สวทช.กล่าวอีกว่า ในเชิงเทคนิคแล้วสามารถปิดเวบไซด์เหล่านี้ได้ แต่ในเชิงนโยบายต้องดูว่าทำอย่างไรจึงจะไม่ไปปิดกั้นประชาชน ทั้งนี้เห็นว่าเรื่องสำคัญคือการให้การศึกษาให้เกิดความเข้าใจควบคู่กันไปน่าจะดีกว่า
 
, อ่าน 1179  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม