ชาวแม่แตงเตรียมต้อนรับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ก่อนการประชุม ครม.ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    ชาวอำเภอแม่แตงตื่นเต้นและเตรียมพร้อมในการต้อนรับพร้อมเสนอปัญหาและศักยภาพในโอกาสที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ที่จังหวัดเชียงใหม่
ในการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลและรับทราบปัญหาของรัฐมนตรีในวันที่ 6 กุมภาพันธ์นี้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการที่จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับอำเภอแม่แตงซึ่งมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสุรนันท์ เวชชาชีวะ เป็นผู้ลงไปในพื้นที่นั้น นายอดิศร กำเหนิดศิริ นายอำเภอแม่แตงกล่าวว่า ขณะนี้ประชาชนและทุกภาคส่วนต่างรู้สึกตื่นเต้นในการได้ต้อนรับรัฐมนตรี รวมทั้งหวังว่าจะสามารถนำเสนอปัญหารวมทั้งศักยภาพของพื้นที่ให้รัฐมนตรีผลักดันเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการช่วยเหลือได้
นายอำเภอแม่แต่งกล่าวว่า จุดหลักที่เตรียมนำรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไปตรวจเยี่ยมหลังจากฟังบรรยายสรุป พบปะปราศรัยกับผู้นำประชาชนแล้วได้แก่ ชมกลุ่มปุ๋ยอินทรีแบบเติมอากาศซึ่งทำได้ผลดีในอำเภอแม่แตง ตรวจความเสียหายจากอุทกภัย โดยเฉพาะไปดูสภาพข้อเท็จจริงพื้นที่อ่างเก็บน้ำแม่ประจุ๋ม ต.แม่หอพระ ที่แตกเมื่อคราวอุทกภัยที่ผ่านมา
สำหรับปัญหาหลักของอำเภอแม่แตงที่จะนำเสนอนั้น แบ่งเป็นปัญหาเร่งด่วน ได้แก่การฟื้นฟูบูรณะความเสียหายจากการเกิดอุทกภัยในปีที่ผ่านมา โครงการด้านการคมนาคมในพื้นที่ซึ่งเป็นภูเขามากถึงร้อยละ 75 การแก้ไขปัญหาความยากจน การส่งเสริมสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว กีฬาและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ งบประมาณ 401 ล้าน ส่วนปัญหาระยะยาวเป็นโครงการขนาดใหญ่ ได้แก่โครงการสร้างเขื่อนกึ๊ดกั้นลำน้ำแม่แตง ที่จะแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง การแก้ปัญหาอ่างเก็บน้ำแม่ประจุ๋มแตก ที่หน่วยงานเกี่ยวข้องมาสำรวจแล้วแต่เห็นว่ายังมีความจำเป็นต้องเร่งรัด เพราะในฤดูฝนที่จะถึงนี้อาจเกิดปัญหาได้
 
, อ่าน 1177  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม