ประชาชนชาวเชียงใหม่มอบช่อดอกไม้ให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีขอให้สู้และทำงานต่อไป

  
     หลังจากเสร็จภารกิจที่จังหวัดตากแล้ว พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 เชียงใหม่โดยเครื่องบินกองทัพอากาศ เมื่อเวลาประมาณ 16.30 น. มีประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมคนพิการทุกประเภท พ่อค้า ประชาชน และนักธุรกิจประมาณ 500 คน ไปรอต้อนรับชูป้ายผ้า และมอบช่อดอกไม้ให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีพร้อมกล่าวว่าขอให้นายกรัฐมนตรีสู้ต่อไปและทำงานเพื่อชาติบ้านเมือง ขณะที่นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณผู้มาต้อนรับและกล่าวว่ายังมีกำลังใจที่ดีจากประชาชนและจะตั้งใจทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองต่อไป
 
, อ่าน 1178  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่