ประชุมคณะกรรมการขอรับเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 38

  
    คณะกรรมการเสนอขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 38 ของจังหวัดเชียงใหม่ประชุมสรุปแหล่งงบประมาณสนับสนุน
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ประจำปี 2552 ได้เดินทางมาตรวจความพร้อมและร่วมประชุมกับจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2549 โดยได้ให้คำแนะนำไว้ประกอบด้วย เรื่องสนามแข่งขันส่วนใหญ่ไม่มีปัญหา แต่ขอให้ยืนยันการใช้ให้แน่นอน ส่วนเรื่องที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ควรอยู่รวมกัน และทางด้านงบประมาณนั้น ต้องการทราบแหล่งที่มาที่แน่นอนนอกเหนือจากส่วนที่ได้รับการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย
ทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า สนามแข่งขันไม่มีปัญหาใด ๆ สถานที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ได้กำหนดขอใช้หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นช่วงปิดภาคเรียน ส่วนเรื่องงบประมาณที่ประชุมได้รับทราบการสนับสนุนจากหน่วยงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งคาดว่าสามารถให้การสนับสนุนได้อย่างเต็มที่และเป็นที่พอใจของคณะกรรมการพิจารณาแน่นอน
จังหวัดเชียงใหม่ได้เสนอขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 38 พ.ศ.2552 โดยได้นำเสนอข้อมูลความพร้อมต่อคณะกรรมการพิจารณาเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2548 ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยโดยกำหนดจัดระหว่างวันที่ 13-24 ธันวาคม 2552 มีจังหวัดเสนอขอรับเป็นเจ้าภาพ 2 จังหวัดคือเชียงใหม่และตรัง
 
, อ่าน 1166  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม