ประกาศกระเป๋าหาย

  
     พลเมืองดีพบกระเป๋าสะพายพร้อมสิ่งของในกระเป๋าถูกขว้างทิ้งในคลองแม่ข่า ใกล้วัด หัวฝาย ถนนประชาสัมพันธ์ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ภายในกระเป๋ามีของใช้และเครื่องสำอางของผู้หญิง และพบบัตรเอ.ที.เอ็ม และประจำตัวประชาชนของนางสาวแก้ววันดี ชวนนอก บ้านเลขที่ 25 หมู่ 9 ตำบลดงมหาวัน กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย คาดว่าจะเป็นเจ้าของกระเป๋าถือดังกล่าว และอาจจะถูกมิจฉาชีพวิ่งราวและนำมาโยนทิ้งไว้เพื่ออำพรางความผิด จึงได้นำมาฝากให้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ประกาศหาเจ้าของ หากผู้ใดรู้จักนางสาวแก้ววันดี ชวนนอกสามารถติดต่อขอรับกระเป๋าคืนได้ที่ห้องธุรการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์หมายเลข 0-5381-9105 ในวันและเวลาราชการ
 
, อ่าน 1171  

 ข่าวโดย