งานศิลปาชีพเชียงใหม่ เมืองแห่งหัตถกรรมและการท่องเที่ยว น้อมใจถวายองค์มหาราชินี 7-12 สิงหาคม 2552 นี้

  
     อาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพฯ เชียงใหม่ กำหนดจัดงาน ศิลปาชีพเชียงใหม่ เมืองแห่งหัตถกรรมและการท่องเที่ยว น้อมใจถวายองค์มหาราชินี 7-12 สิงหาคม 2552 นี้ เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
นางสุชาดา ตีระพัฒนกุล ผู้จัดการอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพฯ เชียงใหม่ กล่าวว่า กิจกรรมงานศิลปาชีพเชียงใหม่ เมืองแห่งหัตถกรรมและการท่องเที่ยว น้อมใจถวายองค์มหาราชินี เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านศิลปาชีพ กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชน รวมทั้งประชาสัมพันธ์และจำหน่ายผลผลิตคุณภาพดีจากงานศิลปาชีพสู่ประชาชน
สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จำหน่ายผลผลิตจากโครงการตามพระราชดำริ เช่น ผัก ผลไม้ หมูจินหัว เป็ดอี้เหลียง ปลาเทร้ารมควัน ผลิตภัณฑ์แปรรูป ผ้าฝ้าย ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์เสื่อกระจูด ย่านลิเภา เครื่องจักสาน ดอกไม้ประดิษฐ์ เสื้อผ้าสำเร็จรูป และสินค้าอุปโภคบริโภค รวมทั้งการแสดงเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมล้านนา โดยงานมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-12 สิงหาคม 2552 ณ อาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 
29 กรกฎาคม 2552 , 17:09 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่