มหาวิทยาลัยพายัพชวนน้องเล่นและเล่านิทานเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

  
     สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการชวนน้องเล่นและเล่านิทาน เป็นการทำความดีเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี 2552
อาจารย์นฤมล พงษ์ประเสริฐ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาจิตวิทยาเด็ก สาขาวิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ กล่าวว่า สาขาจิตวิทยากำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2552 ตามโครงการชวนน้องเล่นและเล่านิทาน ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2552 เวลา 8.30 – 13.00 น. ณ สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าบ้านกิ่งแก้ว ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกฝังให้นักศึกษาทำความดีตอบแทนพระคุณแม่ และถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รวมทั้งเป็นการประยุกต์ความรู้มาบูรณาการใช้กับการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาการของเด็กแต่ละวัยให้เหมาะสมอีกด้วย
สำหรับสาขาวิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ที่ได้เปิดการเรียนการสอนรายวิชาจิตวิทยาเด็ก ซึ่งในกระบวนการเรียนการสอนนั้น ได้มอบหมายให้นักศึกษาออกแบบและประดิษฐ์ของเล่นเด็ก รวมทั้งหนังสือนิทานสำหรับเด็กด้วยตนเอง โดยนักศึกษาจะต้องออกแบบของที่ตนประดิษฐ์ให้เหมาะกับพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัย จากนั้นจะนำหนังสือทำมือ พร้อมด้วยของเล่นดังกล่าวไปมอบให้กับเด็กกำพร้าของบ้านกิ่งแก้ว รวมทั้งการเล่านิทานและทำกิจกรรมร่วมกับเด็กกำพร้า ซึ่งเป็นกิจกรรมสำหรับช่วยเหลือสังคมอีกทางหนึ่ง
 
30 กรกฎาคม 2552 , 19:16 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่