ผลฝึกซ้อมการบริหารวิกฤติการณ์ระดับชาติด้านสาธารณภัย ประจำปี 2552 ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     การฝึกซ้อมการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติด้านสาธารณภัยประจำปี 2552 ของจังหวัดเชียงใหม่ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย โดยทุกฝ่ายเห็นว่าสามารถซักซ้อมทำความเข้าใจทั้งผู้ปฏิบัติและประชาชนที่จะ นำไปใช้เมื่อเกิดภัยขึ้นจริงได้
ตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ จัดการฝึกซ้อมการบริหารวิกฤติการณ์ระดับชาติด้านสาธารณภัย ประจำปี 2552 (C-MEX 09) โดยจำลองสถานการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 6.5 ริกเตอร์ มีศูนย์กลางอยู่ที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ แรงสั่นสะเทือนทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างหลายอำเภอรวมถึงจังหวัดใกล้ เคียง จึงต้องมีการระดมสรรพกำลังทุกภาคส่วนในพื้นที่เข้าให้การสนับสนุนตอบโต้เหตุ ฉุกเฉิน โดยได้ตั้งศูนย์บัญชาการสถานการณ์วิกฤติ โรงพยาบาลสนาม และจุดรองรับการอพยพที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ฝึกซ้อมการปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยผู้ที่ติดค้างใต้ซากอาคารรวมถึงเหตุ เพลิงไหม้ที่โรงแรมรัตนโกสินทร์ ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยแผ่นดินไหวที่โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ และโรงเรียนปรินสส์รอยแยลวิทยาลัย ส่วนที่อ่างเก็บน้ำแม่สะลวงในได้มีการฝึกซ้อมการอพยพประชาชนเนื่องจากเกิด อ่างเก็บน้ำแตกอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากแรงสั่นสะเทือน
นายไพโรจน์ แสงภู่วงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า การฝึกซ้อมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย เนื่องจากแต่ละหน่วยงานที่เข้าร่วมฝึกซ้อมทั้ง 63 หน่วยงานต่างก็มีแผนของตนเองที่นำมาบูรณาการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวด้วยว่า การฝึกซ้อมครั้งนี้นอกจากให้ความรู้แก่ประชาชนสำหรับเตรียมความพร้อมในการ ปฏิบัติหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงแล้ว ยังเป็นการทำความเข้าใจขั้นตอนของผู้รับผิดชอบตั้งแต่ระดับอำนวยการไปจนถึง ผู้ปฏิบัติทุกฝ่าย รวมถึงการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูดูแลผู้เจ็บป่วยและการพิสูจน์เอกลักษณ์ศพ ของผู้เสียชีวิตได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
 
30 กรกฎาคม 2552 , 19:26 น. , อ่าน 1218  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่