มหกรรมการออม การลงทุนครบวงจร Set in the city

  
     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สร้างความมั่นใจในการลงทุน นักธุรกิจภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ จัดมหกรรมการออม การลงทุนครบวงจร Set in the city
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับหอการค้า สภาอุตสาหกรรม ชมรมธนาคาร ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดมหกรรมการออม การลงทุนครบวงจร Set in the city สัญจรจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว โดยนำทีมผู้เชี่ยวชาญมาร่วมสร้างความมั่นใจเศรษฐกิจและทางเลือกในการเพิ่มค่าเงินออม ต่อยอดการลงทุน โดยนางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย รองผู้จัดการสายงานการตลาดและบริการหลังการซื้อขายหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่มีศักยภาพเป็นศูนย์กลางธุรกิจในภูมิภาคเหนือ มีมูลค่าการออมและการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์สูงเป็นอันดับ 1 ของภูมิภาคนี้ มีฐานเงินออมกว่า 112,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.24 ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดในภาคเหนือ ปัจจุบันมีสำนักงานสาขาของบริษัทหลักทรัพย์เปิดให้บริการอยู่ 18 แห่ง 22 สาขา การจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ลงทุนในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน
กิจกรรมในงานดังกล่าวมีการเสวนาวิเคราะห์เจาะลึกสถานการณ์เศรษฐกิจ การลงทุน และทางเลือกการจัดการเงินออม บริหารเงินลงทุน ผ่านช่องทางต่าง ๆ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นิทรรศการเพื่อการลงทุน การแข่งขันชิงรางวัล การออกร้านของสถาบันการเงิน มีผู้สนใจจำนวนมาก
 
1 สิงหาคม 2552 , 16:50 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่