อดีตนายแพทย์ที่เสียชีวิตด้วยโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ที่เชียงใหม่ไม่ได้ติดจากการทำงาน เนื่องจากลาออกจากงานนานกว่า 5ปีแล้ว

  
     คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระบุ แพทย์ที่เสียชีวิตด้วยโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ไม่ได้ติดจากการทำงาน เนื่องจากลาออกจากงานนานกว่า 5ปีแล้ว
ศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าว กรณีที่อดีตนายแพทย์สังกัดโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เสียชีวิตลงเนื่องจากติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 นั้น ข้อเท็จจริงคือผู้เสียชีวิตไม่ได้ติดเชื้อจากการทำงานที่โรงพยาบาล และได้ลาออกจากงานที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นานกว่า 5 ปีเพื่อประกอบอาชีพส่วนตัว การติดเชื้อนั้นติดทางกระแสโลหิตจากภายนอก อีกทั้งผู้ตายมีโรคประจำตัวต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลบ่อยครั้ง จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เสียชีวิต
สำหรับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่มียอดผู้ป่วยสะสมตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ที่ตรวจพบว่าป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 กว่า 60 คน ขณะที่มีผู้ป่วยด้วยโรคไข้หวัดเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเฉลี่ยวันละ 200 ราย ขณะที่บุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อจากการทำงานประมาณ 5 คน โดยทางโรงพยาบาลได้ป้องกันโดยแจกหน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ ส่งผลให้ตั้งแต่เริ่มพบโรคจนถึงปัจจุบันต้องใช้งบประมาณซื้อหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือไปแล้วประมาณ 3 ล้านบาท ขณะที่ระบบป้องกันรักษาโรคเป็นไปอย่างรัดกุม โดยทางโรงพยาบาลได้จัดห้องปลอดเชื้อไว้รองรับผู้ป่วย 10 ห้องพร้อมห้องสำรองและวัคซีนสำหรับรักษาอย่างเพียงพอ
 
1 สิงหาคม 2552 , 16:51 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่